Wat is herbeleggen?

Bij herbeleggen wordt het dividend (wat bedrijven aan aandeelhouders uitkeren) en de rente (wat bedrijven en overheden aan obligatiehouders uitkeren), worden bij kapitalisatiefondsen door de fondsmanager herbelegd in het fonds. Beleggingsfondshouders krijgen het dan niet uitgekeerd in contanten, maar de intrinsieke waarde van het fonds neemt toe. Bij distributiefondsen daarentegen ontvangt de belegger wel een (jaarlijks) dividend.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.