Wat is herbeleggen?

Bij herbeleggen wordt het dividend (wat bedrijven aan aandeelhouders uitkeren) en de rente (wat bedrijven en overheden aan obligatiehouders uitkeren), worden bij kapitalisatiefondsen door de fondsmanager herbelegd in het fonds. Beleggingsfondshouders krijgen het dan niet uitgekeerd in contanten, maar de intrinsieke waarde van het fonds neemt toe. Bij distributiefondsen daarentegen ontvangt de belegger wel een (jaarlijks) dividend.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.