Wat is een ICO?

ICO staat voor Initial Coin Offering. Een ICO is een vorm van crowdfunding met behulp van cryptomunten om kapitaal aan te trekken. In de afgelopen jaren zijn ICO's erg populair geworden. Het doel van een ICO is om kapitaal op te halen om een project van startende bedrijven van de grond te krijgen. Bij een ICO wordt een hoeveelheid van de crowdfunded cryptomunten verkocht aan beleggers in de vorm van "tokens", in ruil voor een wettig betaalmiddel of andere cryptomunten zoals Bitcoin of Ethereum. Deze tokens worden gepromoot als toekomstige functionele valuta-eenheden als het financieringsdoel van de ICO wordt gehaald en het project wordt gelanceerd.

Risico's ICO

ICO’s zijn zo gestructureerd dat zij buiten het toezicht vallen van de autoriteiten (zoals de AFM). Beleggers zijn daarom kwetsbaar zijn voor misleiding, manipulatie en oplichting. Voor investeerders in een ICO is het belangrijk om te erkennen dat het merendeel van de startups die gebruik maken van een ICO hoogstwaarschijnlijk zullen falen en er daarbij een zeer hoge kans is op verlies van de volledige inleg.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.