Wat is een index?

Een index (meervoud indices) is het geheel van aandelen of onderliggende waarden. Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen. Vaak zijn dit de grootste aandelen van de beurs, zoals de Dow Jones Industrial Average in New York, de AEX in Nederland, de Bel20 in België of de DAX-index in Duitsland.

Nog wat toelichting

Het boek ‘Beleggen voor Dummies’ geeft een heldere uitleg voor het begrip index: "Vergelijk een index met een fruitmand. Hierin zitten diverse soorten fruit zoals appels, bananen en mandarijnen. De totale fruitmand (index) heeft een bepaald gewicht, dat wordt bepaald door het gewicht van het afzonderlijke fruit. Het ene aandeel heeft op die manier meer invloed op index dan het andere aandeel. Daalt een ‘zwaar’ aandeel in waarde dan is de impact op de index hiervan groter dan wanneer de waarde daalt van een ‘kleiner’ aandeel."

Indexbeleggen

Het is mogelijk om te beleggen op een gehele index door te handelen via een ETF. In dat geval koopt u dus niet één specifiek aandeel maar speculeert u op schommelingen van de index als geheel. U kunt dus gespreid beleggen en heeft daardoor minder risico. U kunt alles nalezen op onze uitgebreide informatiepagina over ETF’s.

 

Al meer dan 210.000 beleggers gingen u voor.
Kies ook voor Binck. De juiste keuze voor elke belegger.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.