Wat is inflatie?

Inflatie is een ander woord voor waardevermindering van geld. De inflatie wordt berekend aan de hand van een vooraf vastgesteld ‘boodschappenmandje’ van producten. De inflatie wordt berekend door te kijken hoeveel duurder (of eventueel goedkoper) dit mandje in een jaar is geworden. Er zijn vele factoren van invloed op inflatie. De belangrijkste zijn loonkosten, belasting en accijnzen.

Een voorbeeld: op 1 januari 2017 kostte 10 liter benzine, een winkelwagen vol melk, brood, kranten en sinaasappelen 100 euro. Als voor dit zelfde mandje goederen op 1 januari 2018 102,50 euro wordt betaald, was de inflatie over geheel 2017 2,5%. Inflatie moet niet worden verward met devaluatie.

Wat past bij jou?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.