Wat is inflatie?

Inflatie is een ander woord voor waardevermindering van geld. De inflatie wordt berekend aan de hand van een vooraf vastgesteld ‘boodschappenmandje’ van producten. De inflatie wordt berekend door te kijken hoeveel duurder (of eventueel goedkoper) dit mandje in een jaar is geworden. Er zijn vele factoren van invloed op inflatie. De belangrijkste zijn loonkosten, belasting en accijnzen.

Een voorbeeld: op 1 januari 2017 kostte 10 liter benzine, een winkelwagen vol melk, brood, kranten en sinaasappelen 100 euro. Als voor dit zelfde mandje goederen op 1 januari 2018 102,50 euro wordt betaald, was de inflatie over geheel 2016 2,5%. Inflatie moet niet worden verward met devaluatie.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.