Wat betekent inkomstenbelasting?

In Nederland betaald iedereen belasting over zijn of haar inkomsten. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het inkomen en dus voor iedereen anders. Hieronder leggen we de basis uit.

Onderverdeling inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is onderverdeeld in 3 verschillende ‘boxen’. De eerste gaat over inkomsten uit werk of wonen, de tweede gaat over inkomsten uit ‘aanmerkelijk belang’ en in de derde box gaat het over inkomsten uit vermogen.

Inkomstenbelasting box 1

In box 1 betaalt u belasting en premies over de inkomsten die u heeft vanuit werk of wonen. Dit kan loon zijn, maar ook de winst uit een eigen bedrijf of misschien inkomsten uit een eigen woning. Afhankelijk van de inkomsten betaalt u een percentage aan inkomstenbelasting. In 2020 zijn deze als volgt vastgesteld:

De eerste schijf is tot € 20.142,-  en wordt belast met 36,55%. Schijf twee gaat tot € 33.994,- en wordt belast met 40,85%. De derde schijf loopt tot € 68.507,- en wordt ook belast met 40,85% en als laatste de vierde schijf die ingaat vanaf € 68.507 en alles daarboven en wordt belast met 51,95%. Voor actuele bedragen en percentages kunt u terecht op de website van de belastingdienst

Wel zijn er verschillende onderdelen die u kunt aftrekken van het inkomen zoals ziektekosten, studiekosten en hypotheekrente. Daarnaast heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting.

Inkomstenbelasting box 2

Deze geldt alleen als u inkomsten heeft uit een NV of BV waarvan het belang 5% of meer is. Dit is iets anders als het bezitten van aandelen.

Inkomstenbelasting box 3

Als laatste kan het zijn dat u belasting betaalt over het vermogen dat u bezit. Over de eerste € 30.000 betaalt u geen inkomstenbelasting. Voor een echtpaar geldt hierin het dubbele bedrag. Over alles boven de vrijstelling betaalt u wel inkomstenbelasting. Men gaat ervanuit dat er een bepaald percentage aan rendement wordt behaald. Over dit rendement betaalt u inkomstenbelasting. 

Voorbeeld: Stel, u bent alleen en hebt € 75.000 in 2017. Dan gaat de belastingdienst ervanuit dat uw rendement 2.871% is geweest. Dit komt neer op € 2.153,25 aan rendement waarover je dan 30% belasting betaalt. Dit is € 645,98 aan belastingen die u betaalt in box 3.

Om meer te weten over deze berekening, kijkt u op de website van belastingdienst.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.