Wat is investeren?

Investeren is een opoffering van tijd, inzet of geld om een doel te behalen. Dit doel ligt in de toekomst. U kunt investeren in bedrijven, ontwikkeling van gebieden of in uzelf. Bij het investeren in een bedrijf kunt u denken aan het aanschaffen van de aandelen bij een beursgang (ook wel IPO genoemd). Door deze aanschaf investeert u direct financiële middelen in dit bedrijf. Deze investering wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering. Als de zaken voorspoedig verlopen, dan ziet de investeerder zijn investering in waarde stijgen.

Investeren of beleggen?

Over het algemeen moet u bij een investering denken aan: de aanschaf van machines, gereedschappen, het bouwen van infrastructuur en het aankopen van nieuwe computers. Overigens kun je ook investeren in jezelf (bijvoorbeeld met educatie of werkzaamheden), in een buurt (opknappen van straten en pleinen) of in een schone leefomgeving. Investeren is dan ook een vele malen breder begrip dan beleggen. Investeren lijkt op beleggen, maar het is niet hetzelfde. Beleggen in het aankopen van effecten, grondstoffen, vastgoed of valuta en beleggen doet u vaak via een bank of broker, bovendien is beleggen een louter financiële aangelegenheid.

Investeren bij Binck.

Bij Binck kunt u naast beleggen óók investeren. Dit gebeurt meestal door middel van een IPO (Initial Public Offering), ook wel een beursgang genoemd. Enkele bekende IPO’s waren de beursgang van Google, Tesla Motors, Facebook, Snap en dichter bij huis Nationale Nederlanden, Takeaway en ABN Amro. 

Meer dan 210.000 klanten gingen je voor.
Kies ook voor BinckBank.


Ja, ik wil ook beleggen bij BinckBank

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.