Wat is een junk bond?

Een junk bond is een obligatie met een lage creditrating. Door de uitgevers van deze effecten liever high-yield bonds genoemd. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven zonder of met heel summiere documentatie over hun winsten en verliezen, of door bedrijven met een twijfelachtige kredietwaardigheid. Omdat de koersfluctuaties hevig zijn, zijn deze effecten erg populair bij de beleggers die veel risico durven nemen.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.