Wat zijn Junk Bonds?

Junk bonds, ook wel ‘High Yield obligaties’ genoemd, zijn obligaties met een lage creditrating. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven zonder of met heel summiere documentatie over hun winsten en verliezen, of door bedrijven met een twijfelachtige kredietwaardigheid. Omdat de koersfluctuaties hevig zijn, zijn deze effecten erg populair bij de beleggers die veel risico durven nemen.

Geschiedenis van junk bonds

Junk bonds werden in de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw populair onder beleggers. Voornamelijk door het hoge mogelijke rendement van een junk bond. Natuurlijk geldt bij beleggen altijd dat als je meer rendement kan behalen je ook meer risico loopt. Dat is ook zo bij junk bonds. De waardering van een junk bond kan nog wel verschillen per bond.


"Junk bond"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Waarop worden obligaties beoordeeld?


Er zijn verschillende onderdelen die altijd een rol spelen in de beoordeling van een obligatie. Dit zijn de items die ervoor zorgen dat het dus wel of niet een Junk bond word. De belangrijkste graadmeting bij een bond is of ze wel of niet terug betaald kunnen worden. Bij obligaties gaat men er vanuit dat ze hun volledige inleg terug krijgen. De waardering geeft aan hoe waarschijnlijk de kans hierop is.

Waarom zijn Junk Bonds laag gewaardeerd?


In veel gevallen hebben de partijen die de obligatie of junk bond uitgeven geen duidelijke wijze om genoeg winst te generen zodat de investeerder zeker is van zijn investering. Ook hebben de partijen in veel gevallen weinig vaste activa die kan worden verkocht als men niet kan terug betalen. Denk hierbij aan bezittingen zoals een gebouw, kantoorartikelen of machines. Stel dat ze deze wel hebben zal de waardering snel omhoog gaan. Hierdoor kan een obligatie dus van de junk bond status afkomen.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.