Wat is koers-winstverhouding?

De koers-winstverhouding (of price-to-earnings ratio) wordt berekend door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel. U krijgt hierdoor een idee van wat u betaalt voor elke euro winst die het bedrijf dat het aandeel uitgeeft, maakt. Het is een van de manieren om een indruk te krijgen of een aandeel duur of goedkoop is. Als de koers-winstverhouding hoog is, betalen beleggers veel voor elke euro winst. Zo'n hoge koers-winstverhouding (30>) duidt meestal op verwachte groei, terwijl een lage koers-winstverhouding vaak betekent dat er sprake is van beperkte groei.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.