Wat is een koerslimiet?

Een koerslimiet is een bepaalde conditie van een geavanceerde order. Bij een koerslimiet houdt Binck voor u in de gaten of de koers van een bepaalde index of aandeel het door u ingestelde prijsniveau (stopprijs) bereikt. Bereikt de koers een door u ingesteld niveau, dan zorgt Binck er automatisch voor dat uw order wordt uitgevoerd. Zie ook bracket-limiet en trailing-stop.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.