Wat zijn de kosten van beleggingsfondsen?

De kosten van investeren in beleggingsfondsen zijn niet altijd zo makkelijk te achterhalen. Enerzijds zijn er de éénmalige eventuele toe- en/of uittredingskosten die een belegger betaalt telkens hij aandelen of deelbewijzen van het fonds koopt of verkoopt. Anderzijds zijn er een aantal permanente kosten die op dagbasis in de koers van het fonds worden verrekend, zoals de beheerskosten (management fee) voor de organisatie en het intellectueel beheer van het fonds en de transactiekosten die voortvloeien uit de handel.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.