Wat betekent large cap?

Large cap (in sommige gevallen ook wel 'big cap' genoemd) verwijst naar een bedrijf met een marktkapitalisatiewaarde van meer dan € 10 miljard. Large cap is de verkorte versie van de term 'large market capitalization' (grote marktkapitalisatie). De marktkapitalisatie wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de aandelenkoers per aandeel. De aandelen van een bedrijf worden over het algemeen geclassificeerd als large cap, mid cap of small cap.

Waarom beleggen in Large caps?

Large cap zijn de bedrijven die een zeer hoge omzet hebben en vaak al lang bestaan. Hierdoor is er vaak ook veel informatie over de bedrijven beschikbaar waardoor je je goed kunt oriënteren. Ook zijn het vaak bedrijven die je zelf kent vanuit je dagelijkse leven. Doordat ze zo groot zijn in beurswaarde en omzet zijn ze vaak ook minder risicovol dan mid of small cap bedrijven.

Large cap aandelen


In Nederland kan je large cap aandelen gewoonlijk vinden in de AEX-index op de Amsterdamse beurs. De AEX-index bestaat uit bedrijfsnamen waarvan je het merendeel wel kent. Ook kan het zijn dat er een aantal nieuwe bedrijven voor je bij zitten. De 25 bedrijven die zijn opgenomen in de AEX-index zijn gebaseerd op hun beurswaarde. Ieder jaar kan dit weer veranderen en op deze manier wisselt de samenstelling van de AEX, AMX of zelf AScX.

Bekende Large Cap aandelen


Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.