Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een manier om pensioen of aanvullend pensioen op te bouwen. Je kan dit doen door een eenmalige storting van een bepaald bedrag of via een periodieke bijdrage. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt wordt het opgebouwde vermogen omgezet in een uitkering.

Waarom een lijfrente?

Extra pensioen en het voordeel van een lijfrente is dat deze niet wordt gezien als vermogen. Hierdoor hoef je over dit vermogen geen vermogensbelasting te betalen. Ook kan je afhankelijk van het al opgebouwde pensioen nog een voordeel krijgen in Box1 bij de inkomstenbelasting.

Afkoop lijfrente

Ten alle tijden is het mogelijk de lijfrente af te kopen. Echter is het afhankelijk van het bedrag wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Is het bedrag minder van € 4.351,- dan kan het belastingvrij worden afgekocht. Is het bedrag hoger zal er revisierente moeten worden betaald aan de belastingdienst. Wil je weten hoeveel revisierente je moet betalen? Gebruik de tool van de belastingdienst.

Lijfrente & inkomstenbelasting

Voor de lijfrente is een maximaal bedrag ingesteld wat je jaarlijks mag opbouwen en geen inkomstenbelasting over betaald. De inkomstenbelasting betaal je pas op het moment dat je de uitkering ontvangt. Echter als je het bedrag eerder wil opnemen betaal je op dat moment direct de inkomstenbelasting. Hierdoor is het tussentijds opnemen vaak oninteressant aangezien je dan vaak het maximale bedrag betaald van 52%.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.