Wat houdt management fee in?

Management fee wordt ook wel beheervergoeding of beheerskosten genoemd. Dit is een vergoeding voor het beheer van het fonds, die door de fondsbeheerder als kosten in rekening wordt gebracht.

Hoe wordt de management fee betaald?

De kosten van de management fee worden niet afzonderlijk afgerekend. De kosten worden in mindering gebracht op de waarde van het fonds of de ETF. De kosten zijn overal anders en zijn een belangrijk onderdeel in de keuze voor een fonds of ETF. Als een bepaald fonds bijvoorbeeld een rendement heeft van 4% maar een management fee van 1% heb je een daadwerkelijk rendement van 3%. Dit heeft dus een aanzienlijke impact op het rendement.

Voor wie is de management fee?


De management fee is voor de fondsbeheerder. Hij of zij is namelijk altijd bezig het fonds te optimaliseren en een doel na te streven. Dit kan een zo hoog mogelijk rendement zijn maar het kan ook het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een index met een ETF zijn.

Hoeveel bedraagt de management fee?


Dit is natuurlijk afhankelijk van het fonds of de ETF die men wilt volgen. Daarnaast is het ook afhankelijk waarin wordt belegd. Maar als basis kan men ervan uit gaan dat een management fee voor een aandelenfonds rond 1% ligt en bij een obligatiefonds meestal rond de 0.65%.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.