Wat betekent management fee?

Management fee wordt ook wel beheervergoeding of beheerskosten genoemd. Dit is een vergoeding voor het beheer van het fonds, die door de fondsbeheerder als kosten in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden niet afzonderlijk afgerekend, maar wordt in mindering gebracht van de intrinsieke waarde van het fonds. De beheervergoeding van aandelenfondsen ligt meestal rond 1%, die van obligatiefondsen meestal rond de 0,65%.

Ook beleggen in fondsen?
Start nu en betaal 3 maanden geen service fee!


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.