Wat is de margin?

Beleggers die opties schrijven zijn bekend met de term ‘margin’. Voor een aantal beleggers is margin echter een wat vaag begrip. Margin is een vorm van onderpand dat nodig is als opties geschreven worden. Het geldt voor zowel call- als put opties. Ook bij het aangaan van een future transactie, heb je te maken met margin.

Hoeveel is de margin?

Bij het schrijven van opties ga je als belegger per definitie een verplichting aan en het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van die verplichting zullen zijn. Om zo’n transactie überhaupt aan te mogen gaan, is het noodzakelijk dat je onderpand in de vorm van een financiële buffer aanhoudt. Dit noemen we margin. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal variabelen en kan je zelf eenvoudig berekenen. De formule die door Euronext gehanteerd wordt is de volgende:

  • Margin voor calls = (P + %(2xS – E)) x V
  • Margin voor puts = (P + %(2xE – S)) x V

P = Slotkoers van de optie, % = Dekkingspercentage, S = Koers onderliggende waarde, E = Uitoefenprijs optie, V = Vermenigvuldigingsfactor 100 ( = de contractgrootte).

 

Margin voorbeeld voor een index


Als voorbeeld nemen we een indexoptie met een looptijd van bijna twee maanden. We gaan kijken naar de call AEX dec 540 met een premie van € 4,80. Als u deze zou schrijven, hoeveel margin dient u dan aan te houden bij een stand in de index van 527 punten?

Margin voor calls = (P + %(2xS – E)) x V 

P = Slotkoers van de optie 
% = Marginpercentage 
S = Koers onderliggende waarde 
E = Uitoefenprijs optie 
V = Vermenigvuldigingsfactor 100 ( = de contractgrootte) 

P =  € 4,80, % =  7,5% (6% voor dagopties), S =  527, E = 540, V =  100 ( = de contractgrootte)

Per optie die u schrijft dient u dit bedrag op uw rekening te hebben staan om dit überhaupt te mogen doen. Als dit bedrag er niet staat kunt u deze transactie niet doen.

Margin voorbeeld voor aandelen.

Stel, u wilt een put schrijven op het aandeel ABC, dat op het moment van schrijven ruim € 66,- noteert. Het gaat hier om de put ABC 64 die € 1,60 oplevert. De marginverplichting is € 1.090,-. Dit komt als volgt tot stand:

Margin voor puts = (P + %(2xE – S)) x V

P = € 1,60,  % =15%, S = 66, E = 64,  V = 100

€ 1,60 + ((15% * (128 – 66)) * 100 = € 10,90

Voor de put ABC 60, waarvoor u € 0,60 krijgt, dient u € 870,- margin aan te houden.

Een reden om dit te willen doen is uiteraard het ontvangen van de premie. Het kan ook zijn dat u de stukken wel wilt hebben voor uitoefenprijs – minus de ontvangen premie (in het voorbeeld van Put ABC 64 is dit € 62,40) maar u moet u er wel bewust van zijn dat het schrijven van een put een afnameverplichting inhoudt. En dit is ook het geval als het aandeel 40% lager staat!


"Margin"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Wat is een margin call?


Om de risico's van zowel de schrijvers als kopers te beperken eist de beurs dat er voldoende onderpand aanwezig is om eventuele verliezen te kunnen financieren. Dit is de zogenaamde marginverplichting. Op het moment dat dit bedrag onvoldoende is gaat men over tot een zogenaamde margin call, waarbij men vijf dagen de tijd heeft om tekorten aan te zuiveren voordat de bank gaat liquideren. De term margin call wijst op het bericht dat men ontvangt, en heeft niets te maken met callopties. In de professionele handel wordt vaker de term haircut gebruikt om het bedrag aan te duiden dat men moet aanhouden ter dekking van optieposities.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.