Wat betekent mid cap?

Mid cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een gemiddelde marktkapitalisatie te classificeren. De definitie van  'Mid cap’ kan variëren per broker maar over het algemeen wordt een bedrijf als mid cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 2 miljard en € 10 miljard.

Waarom beleggen in Mid caps?

De meest genoemde reden om te beleggen in Mid cap aandelen is dat ze vaak minder risicovol zijn dan Small caps. Daarnaast zijn ze nog wel wat risicovoller dan Large caps. Dat zegt natuurlijk nog weinig. Voorbeelden hiervoor zijn bijvoorbeeld dat Mid caps vaak al wat geschiedenis hebben en beter zijn te onderzoeken dan Small caps. Ook zijn Mid cap aandelen vaak al wat langer beschikbaar waardoor de waarde wat meer gestabiliseerd kan zijn.

Mid Cap aandelen


In Nederland kan je Mid Cap aandelen kopen via de AMX op de Amsterdamse beurs. Hierin zitten misschien zelf bedrijfsnamen waarvan je verwacht dat het Large of juist Small caps zijn. Dit kan heel goed voorkomen omdat ze worden gecategoriseerd op waarde. Ieder jaar kan dit weer veranderen.

Bekende Mid Cap aandelen


Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.