Wat is een middelloonregeling?

Een middelloonregeling is een pensioenvorm welke je een gemiddelde geeft over het salaris dat je hebt verdiend op het moment dat je met pensioen gaat.

Hoe werkt een middelloonregeling?

De naam middelloonregeling zegt het al: het is een gemiddelde. In dit geval het gemiddelde van je verdiende salaris. Dit is dus heel anders dan een eindloonregeling waarbij je 70% van je laatst verdiende salaris ontvangt. Bij een middelloonregeling wordt er over de periode welke je voor een werkgever werkt een gemiddelde gemaakt van je pensioen. Dit is zowel voor de werknemer als werkgever overzichtelijker en eerlijker.

Voordelen middelloonregeling

Bij een middelloonregeling heeft het niet veel impact wanneer men net voor zijn of haar pensioen minder gaat werken of een lager betaalde functie gaat uitvoeren. Het bedrag dat deze persoon als pensioen uitgekeerd krijgt wordt namelijk over het gemiddelde salaris genomen en hangt niet af van het laatst verdiende salaris.  

Nadelen middelloonregeling

De middelloonregeling wel nadelig voor personen die aan het einde van hun loopbaan nog veel carrière maken, en dus stijgen qua salaris. Het kan dan namelijk zijn dat de uiteindelijke pensioenuitkering aanzienlijk lager ligt dan het laatst verdiende salaris.

Middelloonregeling of eindloonregeling?


Wanneer men een 'normale' carrière heeft, zonder grote financiële stappen daarin, is het verschil in pensioen niet heel groot. Dit komt onder andere omdat men bij een middelloonregeling meer fiscale voordelen heeft dan bij een eindloonregeling. Het is echter moeilijk te zeggen welke regeling het beste is. Dit is namelijk voor iedereen verschillend. Doe daarom goed onderzoek om erachter te komen welke regeling bij jou situatie past. 

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.