Wat is MiFID?

MiFID is de afkorting voor voor Markets in Financial Instruments Directive en is een Europees beleggingsrichtlijn met drie doelstellingen: Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten, het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten en het verder harmoniseren van de Europese beleggingsmarkt en beurshandel.

De invoering van de MiFID-richtlijn verplicht banken en brokers o.a. om voor hun klanten op zoek te gaan naar de best mogelijke uitvoering van hun orders.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.