Wat is MiFID II?

MiFID II staat voor de vernieuwde versie van de Markets In Financial Instruments Directive II. Het gaat om een Europese richtlijn die de spelregels vastlegt die Binck samen met alle andere financiële instellingen moet volgen als we beleggingsproducten aanbieden.

MiFID II is de opvolger van de MiFID I richtlijn, die in 2007 in werking is getreden. De principes van MiFID I worden onder MiFID II behouden, maar ze worden op een aantal punten verder aangescherpt.

Lees hier alles over MiFID II en de aanpassingen die we hebben gedaan.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.