Wat is mining?

Mining is het proces waarbij transacties worden geverifieerd en toegevoegd aan de blockchain, en ook de manier waarop nieuwe Bitcoin worden vrijgegeven. Iedereen met toegang tot het internet en geschikte hardware kan deelnemen aan mining. Het proces omvat het samenstellen van recente transacties in blokken en het oplossen van een rekenkundig ingewikkelde puzzel. De deelnemer die als eerste de puzzel oplost, krijgt het volgende block in de blockchain en claimt de beloningen. De beloningen, die mining stimuleren, zijn zowel de transactiekosten verbonden aan de transacties die in het blok zijn gecompileerd als de onlangs vrijgegeven Bitcoin.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.