Wat betekent modified duration?

De modified duration is een stapje verder dan de ‘gewone’ duration. Hoe hoger de waarde van de duration, hoe groter de waardeverandering als de rente wijzigt. Modified duration wordt berekend door de duration te delen door 1 + het effectief rendement.

Hoe werkt modified duration

Modified duration geeft aan hoeveel de koers kan wijzigen als de rente verandert. Dit geldt voor zowel een stijgende als een dalende rente.

Een voorbeeld hiervan is dat Obligatie ABC een huidige couponrente heeft van 5% en dat de ‘gewone’ rente op dat moment gelijk is. Stel nu dat de rente stijgt naar 8%. Dan zal men het minder aantrekkelijk vinden om de Obligatie ABC aan te houden met een couponrente van 5%. Dit is namelijk 3% minder dan men anders kan ontvangen. Andersom geldt dit ook. Zou de rente dalen naar 2% dan wil men juist graag de Obligatie ABC hebben met de 5%. Hierdoor veranderd de waarde van een obligatie.

Berekening modified duration

Als men de modified duration wil berekenen gaat dat als volgt: eerst wordt de duration berekend welke vervolgens door 1 + het effectief rendement wordt gedeeld. Hoe hoger de duration, hoe groter het effect zal zijn. De rente heeft hierop dus minder invloed dan de duration.

Voorbeeldberekening modified duration

Stel dat Obligatie ABC 13/23 (10 jaar) een couponrente heeft van 5%. De duration van de obligatie is momenteel 4,2 en de rente stijgt van 4% naar 5%. Dan is de modified duration 4.2/(1 + 0,7) = 2,47%.

Als de koers van de Obligatie ABC voorafgaand op 101% stond zou die bij bovenstaande rentewijziging dalen met 2,47% naar 98,53%. Dit kan natuurlijk ook andersom waardoor de waarde stijgt.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.