Wat is het instituut Morningstar?

Morningstar is een onafhankelijk instituut dat beleggingsfondsen keurt en beleggingsonderzoek uitvoert. Morningstar heeft een methode ontwikkeld om verschillende beleggingsfondsen te vergelijken, met als doel om beleggen eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Morningstar heeft twee soorten ratings: kwalitatieve en kwantitatieve. De kwantitatieve wordt ook wel Morningstar rating genoemd en werkt met sterren. De kwalitatieve methode wordt Analyst Rating genoemd en werkt met beoordelingen ofwel classificaties.

Morningstar Rating

De Morningstar Rating™ is een beoordeling van de behaalde prestaties van beleggingsfondsen. De rating is gebaseerd op de kosten, risico’s en het rendement van het fonds. Hoe hoger de rating, hoe beter het fonds presteert ten opzichte van de fondsen uit dezelfde categorie. De kwantitatieve rating met sterren wordt berekend op basis van behaalde resultaten van de beleggingsfondsen en ETF’s. Bij het maken van de berekening corrigeert Morningstar de genomen risico’s en de kosten zodat er een eerlijke vergelijking plaatsvindt. De kwantitatieve rating van een fonds zegt niets over mogelijke toekomstverwachtingen. Dit komt doordat gekeken wordt naar resultaten uit het verleden. De waarde wordt maandelijks berekend op basis van een wiskundige formule en wordt niet beïnvloed door de mening van experts op het gebied van beleggen. Een fonds kan dus veel sterren krijgen, maar geen goede vooruitzichten hebben.

Analyst Rating

Naast de kwantitatieve rating (sterren) kent Morningstar ook een kwalitatieve rating toe: de Analyst Rating. Deze wordt bepaald aan de hand van de mening van experts. Hierbij wordt er gekeken naar meerdere aspecten zoals het fondshuis, de fondsbeheerder en het beheerteam, het proces, de portefeuille, het lange termijnrendement en de kosten. Vroeger waren de mogelijke ratings: Elite, Superior, Standard en Inferior. In 2011 heeft Morningstar deze aangepast naar Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. Morningstar biedt beleggers dus handige tools om te bepalen in welke fondsen ze willen beleggen. Hierbij wordt rekening gehouden met resultaten uit het verleden en de mening van experts. Hoe onderbouwd ook, deze methodes bieden geen zekerheid voor jouw beleggingen en geven geen garantie op goede rendementen.

Sustainability Rating

De Morningstar Sustainability Rating is in maart 2016 geïntroduceerd en geeft beleggers inzicht hoe beleggingsfondsen scoren op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wint nog steeds aan populariteit en naast de aanschaf van duurzame producten en diensten stijgt ook de interesse in duurzame beleggingen. Duurzaamheid wordt vaak aangeduid met de drie termen environmental, social en governance (ESG). Deze termen hebben betrekking op vraagstukken als klimaatverandering, milieukwesties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de manier waarop bedrijven voor hun personeel zorgen. Morningstar Sustainability Rating wordt uitgedrukt in wereldbollen. Wanneer de belegging onderaan staat in zijn branchegroep scoort het één wereldbol, wanneer het een voorloper is scoort het vijf wereldbollen.

Morningstar Ratings bij BinckBank

Morningstar ratings zijn bij BinckBank zichtbaar via Binck Fundcoach. Hier kan je zien hoeveel sterren een fonds heeft toegewezen gekregen.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.