Wat is een nabestaandenpensioen?

Wat is een
nabestaanden-
pensioen

Wanneer men komt te overlijden bestaat de kans dat dat de nabestaanden recht hebben op een deel van het opgebouwde pensioen, dit noemt men het nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen via werkgeverspensioen

Het pensioen dat men opbouwt bij de werkgever wordt ook wel het werkgeverspensioen genoemd. In veel gevallen zit het nabestaandenpensioen hierin verwerkt. De nabestaande heeft natuurlijk alleen recht op dit deel als de partner komt te overlijden. Dit kan in de periode zijn dat iemand nog werkt voor het bedrijf maar dit kan ook zijn als hij of zij al met pensioen is.

Geen sprake van nabestaandenpensioen

Wanneer men veel wisselt van werkgever dan is er een kans dat de partner geen aanspraak heeft op een nabestaandenpensioen. Ook geldt het in vele gevallen niet als men op het moment van overlijden niet meer in dienst was en ook nog niet met pensioen was. Kijk dus altijd goed wat de voorwaarden zijn.

Nabestaandenpensioen voor kinderen

Ook kinderen kunnen recht hebben op het nabestaandenpensioen via een wezenpensioen. Nabestaandenpensioen dat voor 2018 is ingegaan, stopt als een kind 21 wordt.

Nabestaandenpensioen voor de ex-partner

Niet alleen de huidige partner kan recht hebben op het nabestaandenpensioen maar ook ex-partners kunnen recht hebben op het nabestaandenpensioen. Dit is afhankelijk van de pensioenvoorziening. Dit is vaak het geval als er sprake is van bijzonder nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen. Daarnaast is het afhankelijk of het bijzonder nabestaandenpensioen op basis is van opbouwbasis of risico. Bij het laatste verliest men het recht op nabestaandenpensioen wanneer men niet meer samen is.

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.