Wat is de Nasdaq?

De NASDAQ is een Amerikaanse beurs en het is ook een bekende index. Nasdaq is een afkorting voor National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Dit is een beurs waarop voornamelijk technologie-aandelen worden verhandeld. De Nasdaq bestaat sinds 1971 en was destijds de eerste en enige elektronische beurs ter wereld. Nasdaq heeft haar groei mede te danken aan soepelere toetredingseisen waardoor ICT-bedrijven als Microsoft, Apple en Intel hun beursgang konden maken. De Nasdaq bestaat vooral uit ICT-bedrijven, biotechnologie of andere relatief jonge bedrijfstakken.

Beleggen op de Nasdaq

Het is mogelijk om te beleggen in aandelen en opties van de bedrijven genoteerd op de Nasdaq, of ETF’s op de Nasdaq. Als je aandelen koopt van een bedrijf dat in de Nasdaq zit word je als het ware mede eigenaar van het bedrijf en krijg je inspraak op de Vergadering van Aandeelhouders. Zoals gezegd kunt u ook beleggen in ETF’s (trackers) op de Nasdaq. ETF’s volgen de gehele index en dus geen individuele bedrijven. Afhankelijk van de resultaten van de Nasdaq leveren ETF’s een bepaald rendement op.

Als u wilt indexbeleggen of aandelen en/ of opties wilt kopen
van bedrijven in de Nasdaq, kunt u dat ook via Binck doen.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.