Wat betekent ongoing charges figure (OCF)?

OCF is de Engelse benaming voor de lopende kosten. De OCF is geïntroduceerd ter vervanging van de Total Expense Ratio (TER).

Waarvoor gebruik je de OCF?

Men gebruikt de OCF om de kosten voor het onderhoud van een fonds te kunnen vergelijken. Bij de OCF zitten namelijk altijd dezelfde kosten verwerkt waardoor een vergelijking goed te maken is. De volgende kosten zitten in de OCF verwerkt: beheerdersvergoeding, service fee en distributiekosten. In de OCF zijn kosten voor een performance fee, transactiekosten niet meegenomen.

Waarom is de OCF geïntroduceerd?

De OCF komt voort uit Europese wet en regelgeving. De OCF is verplicht voor alle beleggingsfondsen waar particulieren in kunnen handelen. Er zijn verschillende beleggingsfondsen die alle fondsen voorzien van een OCF ook al zijn ze niet beschikbaar voor de particuliere belegger. Een voorbeeld hiervan is een pensioenfonds. Echter is dit voor dit type fondsen niet verplicht. De OCF dient als vervanging van de TER per 2013.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.