Wat is optimalisatie bij ETF's?

Aanbieders van ETF's gebruiken verschillende technieken om de onderliggende index te volgen. Eén daarvan is de methode van optimalisatie. De beheerder van het fonds koopt niet alle aandelen (of obligaties) uit de index, maar slechts een deel ervan. Vooral aandelen (of obligaties) met een zeer klein gewicht in de index worden niet gekocht. De reden is om op deze wijze zo kostenefficiënt mogelijk te werken. De beheerder stelt de ETF zodanig samen dat de index toch nauwkeurig kan worden gevolgd. De methode van optimalisatie wordt vooral toegepast bij indices die uit een groot aantal aandelen (of obligaties) bestaan.

Wilt u ervaring opdoen met ETF's?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille


Meer beleggingsinstrumenten   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.