Wat betekent overweight?

Overweight is een term die wordt gebruikt door analisten als zij denken dat het mogelijk beter is om een bepaald aandeel te kopen. Analisten verwachten dan dat het aandeel het beter zal doen dan anderen in zijn sector of op de markt.

Overweight

Als een aandeel door een analist wordt bestempeld als overweight dan is zijn insteek om dit aandeel te kopen. Dit wordt afhankelijk van de analist op verschillende onderdelen gebaseerd. Sommige analisten gebruiken voornamelijk Technische Analyse en anderen weer een Fundamentele Analyse.

Wie bepaald wanneer een aandeel in de categorie ‘Overweight’ zit?

Analisten. Analisten analyseren aandelen aan de hand van hun eigen methoden. Op basis van de uitkomsten geven ze een oordeel om een aandeel te houden, kopen of verkopen. Er kunnen tussen analisten verschillen zijn in hun oordeel. Belangrijk is dat je altijd zelf een oordeel velt voordat je een aandeel wilt verkopen (of aankopen).

Wat past bij jou?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.