Wat is een penny stock?

Een penny stock is een aandeel dat maar enkele centen waard is. Vaak gaat het om aandelen van kleine, risicovolle bedrijven.

Wanneer is een aandeel een penny stock?

Officieel stelt de SEC (Securities and Exchange Commission) dat het om een penny stock gaat als een aandeel qua waarde minder dan € 5,- noteert. Dit is vaak niet wat beleggers bedoelen met een penny stock. Vaak spreken beleggers van een penny stock als een aandeel minder dan € 1,- noteert. Er zijn namelijk wel degelijk grote bedrijven die hun zaken op orde hebben maar mogelijk een waarde hebben onder de € 5,-

Slecht imago van Penny Stocks


Penny stocks hebben een wat slecht imago. Dit komt mede door het "pump-and-dump-scenario". Dit is een oplichtingsmanier die vaker is gebruikt. Hierbij kopen mensen een grote partij aan penny stocks en gaan vervolgens proberen het aandeel te promoten. Veelal met valse informatie en misleidende advertenties die veel rendement beloven. Zodra het aandeel stijgt en mensen er in trappen worden de aandelen verkocht met een goede marge. Dit is niet toegestaan maar heeft wel plaats gevonden in het verleden.

Gevaren van penny stocks


De kans op hoog rendement is vaak aantrekkelijk maar vergeet niet dat rendement altijd samen gaat met risico. Bij een hoog rendement hoort een hoog risico. Dit geldt ook voor penny stocks.

  • De liquiditeit van penny stocks is vaak slecht
  • Verkopen van penny stocks is vaak moeilijk
  • Geen volledige of betrouwbare bedrijfsinformatie
  • Geen tot weinig toezicht omdat ze vaak niet van de reguliere markten worden verhandeld.

Begin nu met beleggen!
Start en ontvang € 500 transactietegoed.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.