Wat is een pensioengat?

Een pensioengat heb je als je niet genoeg ontvangt om van te leven als je met pensioen gaat. Vaak wordt dit gekoppeld aan een ondergrens van 70% van je laatstverdiende salaris. Echter is dit iets te kort door de bocht. Wel klopt het dat een volledig pensioen neerkomt op 70% van het laatstverdiende salaris.

Wanneer heb je een pensioengat?

In Nederland spreekt men van een pensioengat als je minder dan 70% van je laats verdiende salaris ontvangt. Echter wil dit niet direct zeggen dat je niet kan rondkomen. Een pensioengat kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door de verhoging van de AOW-leeftijd of omdat je langere tijd parttime hebt gewerkt.

Hoe voorkom je een pensioengat?

Afhankelijk van het pensioengat dat je hebt, is er de mogelijkheid je pensioen aan te vullen. Dit kan op verschillende manieren een financieel aantrekkelijke manier een lijfrenterekening. Dit is bijvoorbeeld een rekening bij Binck Pensioen. Heb je geen pensioengat of fiscale ruimte over dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een van de laten beleggen producten van Binck zoals Forward of Comfort

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank staan we voor duidelijkheid. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over je pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij jou?


Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.