Wat zijn perpetuals?

Perpetual is een Engelse term en staat voor eeuwigdurend. Bij beleggen gaat dit vaak over obligaties zonder einddatum. Een belegger leent dan geld uit aan een bedrijf of land. Elk jaar krijgt de belegger rente over de perpetual. 

Verschil tussen perpetuals en ‘gewone’ obligaties

Het grootste verschil zit hem in het feit dat de perpetual geen einddatum heeft en hierdoor voor eeuwig kan doorlopen. Een ‘gewone’ obligatie heeft wel een einddatum waarop het bedrijf je geld teruggeeft. Zijn perpetuals dan echt oneindig? Ja, meestal wel. In sommige gevallen kunnen ze wel een einddatum hebben maar dit is dan vaak 99 jaar. Ook kan het bedrijf wel te alle tijden ervoor kiezen de obligatie terug te betalen en hiermee te stoppen. Daarnaast is het risico maar ook het rendement op een perpetual vaak hoger. Dit komt doordat ze meer van invloed zijn op de marktwerking en bij een faillissement een houder van een ‘gewone’ obligatie eerst worden terug betaald. Dit komt omdat een perpetual in de boeken staat als een achtergestelde lening en een ‘gewone’ obligatie niet.


"Perpetual"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Voordelen van een perpetual


Het grootste voordeel van een perpetual is dat je verhoudingsgewijs veel rendement kan behalen. Natuurlijk staat hier tegen over dat je ook meer risico loopt. Tijdens de kredietcrisis zijn er perpetuals die met meer dan 80% daalden in waarde maar stond de couponrente ook op ruim 15% per jaar. Dit geeft duidelijk de verhouding van rendement en risico weer.

Is een perpetual echt voor eeuwig?


Nee, zoals al eerder gezegd kan de uitgever ervoor kiezen het geld terug te betalen. Ook kan je natuurlijk een perpetual verkopen in de tussentijd. Natuurlijk geldt hiervoor wel dat het afhankelijk is van de situatie van het bedrijf en de markt wat de waarde is. Deze kan behoorlijk fluctueren en anders zijn dan toen je de perpetual hebt gekocht.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.