Wat is een portefeuilleoverzicht?

Bij Binck is in het portefeuilleoverzicht alle informatie over uw portefeuille in één oogopslag zichtbaar. Zo weet u altijd hoeveel uw portefeuille waard is. Tot de cent nauwkeurig. In deze demo ziet u hoe het portefeuilleoverzicht is opgebouwd.

Het gebruik van het portefeuilleoverzicht

In het portefeuilleoverzicht ziet u direct hoe uw effecten renderen. Uw totale vermogen wordt getoond, de waarde van uw portefeuille, wat uw kaspositie is en hoeveel vrije bestedingsruimte u heeft. Ook uw behaalde rendement is zichtbaar tot op de euro nauwkeurig.

Portefeuilleresultaat

Bij Binck krijgt u per effect het jaarresultaat, het meerjarig resultaat en het totaalresultaat gepresenteerd. Een goede methode om uw beleggingen kritisch tegen het licht te houden. In de sectie Jaartotalen ziet u de door u behaalde resultaten per jaar.

Wilt u ervaring opdoen met beleggen?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.