Wat betekent Portfolio Based Margin?

Portfolio Based Margin (PBM) is een methode die wordt gebruikt om de totale marginverplichting voor een portefeuille te berekenen.

Wat is Portfolio Based Margin?

Portfolio Based Margin (PBM) is een methode om het risico van een beleggingsportefeuille in kaart te brengen. Hiervoor berekent PBM het risico van alle posities en beleggingsinstrumenten die betrekking hebben op dezelfde onderliggende waarde. Ook maakt PBM gebruik van een optiewaarderingsmodel dat de risico’s van derivaten op een andere manier berekent. Hierdoor kan er tevens dekking op opties worden gegeven. In de meeste gevallen valt de marginberekening via PBM daarom lager uit dan de standaard marginberekening die wordt gehanteerd.

PBM berekent de totale marginverplichting door een inschatting te maken van vijf verschillende risico’s voor een beleggingsportefeuille.

  • Portefeuillerisico - is een maatstaf voor het risico dat aan de portefeuille wordt toegekend uitgedrukt in margin.
  • Derivatenrisico - een opslag op de margin voor het rente- en dividendrisico bij derivaten.
  • Concentratierisico - een opslag op de margin voor het risico van (eenzijdige) portefeuilles waarbij sprake is van een beperkte spreiding.
  • Liquiditeitsrisico - een opslag op de margin voor een aangehouden positie die het gemiddelde dagvolume overschrijdt.
  • Volatiliteitsrisico - een opslag op de margin voor aandelen waarbij de notering lager is dan EUR/ USD 2. (BinckBank heeft de mogelijkheid om hier in individuele gevallen van af te wijken).

De berekeningen om deze risico’s te bepalen zijn zeer uitgebreid en maken gebruik van verschillende parameters en complexe wiskundige formules. Lees meer hierover in de handleiding Portfolio Based Margin.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.