Waar staat PRIIPS voor?

PRIIPS staat voor “Packaged Retail and Insurance based Investment Products” en bouwt verder op bestaande Europese regelgeving.

Introductie PRIIPS

Om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten ter bescherming van de retail belegger, is sinds 1 januari 2018 de Europese verordening PRIIPS van kracht. Concreet beoogt PRIIPS dat de retail belegger alle essentiële informatie heeft om op een geïnformeerde manier te beleggen in de producten.

PRIIPS geldt voor:

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.