Wat is de PSI-20?

De PSI-20 is de hoofdindex van Portugal en gevestigd in Lissabon. De afkorting PSI staat voor Portugal Stock Index. De PSI-20 is onderdeel van Euronext.

Geschiedenis PSI-20

De PSI-20 is opgericht in 1992 met 3000 index-punten bij de start. De index kende een zeer roerige tijd in 1998 en 1999. In 1998 steeg hij aan het begin met ruim 50% waarna hij net zo hard weer daalde later het jaar. Ook in 1999 steeg de PSI-20 hard tot een recordhoogte in 2000 van  ruim 14.822 punten.

Samenstelling PSI-20

De Portugese index heeft een relatief kleine marktkapitalisatie, en bevat 18 à 20 fondsen. Voorbeelden van bedrijven in de PSI-20 zijn de bank Banco Comercial Português, energiebedrijf Energias de Portugal en  mediabedrijf NOS SGPS.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.