Wat houdt een rating in?

De rating geeft aan hoe een bedrijf of overheid wordt gewaardeerd door de kredietbeoordelaars. Dit wordt vaak aangegeven met letters waarbij de AAA (triple A) rating het beste is.

Welke verschillende ratings zijn er?

Er zijn veel verschillende niveaus van rating. De hoogste is de Triple A of AAA. De laagste rating is een D. De rating word in de meeste gevallen uitgegeven door een van de gezaghebbende kredietbeoordelaars zoals Moody’s en Standard & Poor’s. De aanvraag voor een rating van een bedrijf moet door hen zelf worden gefinancierd. Voor landen geldt dit niet. Zij worden altijd beoordeeld en de rating kan tussentijds worden aangepast. De rating van Nederland anno 2019 is Triple A.

Waarvoor wordt de rating gebruikt?


De rating geeft aan wat je als belegger kan verwachten m.b.t. risico en rendement. Een bedrijf of land met een hoge rating zoals Triple A heeft een lager risico om in te investeren dan een bedrijf of land met een D-status. Het rendement aan de andere kan zal bij een instantie met een D-status hoger kunnen zijn dan bij een Triple A-status. Natuurlijk bieden deze cijfers geen zekerheid en gaat het ook wel eens mis met bedrijven of landen die een Triple A-status hebben.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.