Wat is rendement?

Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op jouw beleggingen over een (meestal) bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden weergegeven. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.

Rendementsberekening

Een simpele definitie van rendement is de winst die behaald is met een investering. Hier is geen speld tussen te krijgen. Toch kan een rendementsberekening snel complex worden als er sprake is van stortingen en onttrekkingen. De basis van een (eenvoudige) rendementsberekening is de volgende formule:

((Eindsaldo / beginsaldo) / beginsaldo) x 100%

 Rendement vs. Risico

Veel beleggers kijken aan het einde van het jaar wat hun rendement is geweest. Hoe hoger het rendement, hoe beter ze hebben belegd, zegt men vaak. Maar is dit wel zo? Wordt er wel voldoende rekening gehouden met het risico als er alleen naar rendement gekeken wordt? Want risico en rendement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegenover een hoger rendement staat een hoger risico.


"Rendement"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Benodigd rendement

Nadat je jouw doel en beleggingshorizon bepaald hebt, kan je vaststellen welk rendement je nodig hebt om jouw doel te bereiken. Stel, je hebt een kapitaal van € 20.000 beschikbaar om te beleggen, en je wil dat in 12 jaar tijd laten groeien tot € 40.000 voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto. Wat voor rendement hebt je hiervoor dan nodig?

Rendement berekenen voor de toekomst

Als rekenhulp voor het berekenen van je rendement voor de toekomst kan je de regel van 72 gebruiken. Dit is een vuistregel waarmee je de beleggingsperiode of het benodigde rendement eenvoudig kant berekenen:

  1. Verdubbelingstijd = 72/vereist rendement, ook geldt:
  2. Vereist rendement = 72/verdubbelingstijd

Voorbeeld rendement berekening

In bovenstaand scenario wil je in 12 jaar jouw vermogen verdubbelen (van € 20.000 naar € 40.000). Jouw vereiste rendement komt dan te liggen op 72/12 = 6% per jaar. De regel van 72 is overigens een vuistregel. De uitkomsten kloppen niet exact, maar benaderen wel de werkelijkheid. 

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.