Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is de verhouding tussen een inkomen of winst in verhouding tot het vermogen. Er wordt gekeken hoeveel vermogen er nodig is om het inkomen of de winst te behalen. Dit is afgeleid van het rendement.

Verschillende vormen van rentabiliteit

Er zijn drie verschillende formules om de rentabiliteit te berekenen. Deze gaan allemaal in op een ander onderdeel van het bedrijf. De drie verschillende versies zijn Rentabiliteit van het Totale Vermogen (RTV), de Rentabiliteit van het Eigen Vermogen (REV) en als laatste de Rentabiliteit over het Vreemd Vermogen (RVV). Deze hebben allemaal een andere uitkomst en zijn voor verschillende onderdelen van belang.

Hoe bereken je de rentabiliteit?

Rentabiliteit totaal vermogen

Hierbij gaat het om het totale vermogen van het bedrijf. Hierbij deel je het bedrijfsresultaat door het totaal geïnvesteerde vermogen wat je vervolgens x 100% doet.

Rentabiliteit eigen vermogen

Bij de REV gaat het niet om het volledige vermogen van het bedrijf maar om het eigen vermogen van het bedrijf. De berekening is dan als volgt: de winst na belasting gedeeld door eigen vermogen x 100%.

Rentabiliteit vreemd vermogen

De RVV berekening is dus ook weer net anders en gaat over het vreemd vermogen. De berekening is hier: betaalde rente gedeeld door het vreemd vermogen x 100%.

Waarvoor gebruik je de rentabiliteit?

De rentabiliteit is een indicatie voor banken en aandeelhouders of een bedrijf genoeg verdiend om op de lange termijn winst te behalen. Daarnaast geeft dit ook een indicatie over het feit of bedrijven een financiële tegenvaller kunnen opvangen of niet. Meestal geldt hiervoor ook de regel hoe hoger de rentabiliteit hoe ‘rendabeler’ een investering is. Natuurlijk is rentabiliteit niet het enigste waarop je een keuze kan of moet maken. Ook blijft het zo dat beleggen risico’s kent en deze cijfers ook. Dit is puur een indicatie.

Wanneer is de rentabiliteit goed?

Wat een goede rentabiliteit is verschilt per bedrijf en sector. In veel gevallen gaat men ervanuit dat een hogere rentabiliteit beter is. Echt hoeft dit niet altijd op te gaan.
Sommige bedrijven kunnen streven naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit. Echter houdt dit ook vaak in dat projecten die niet direct de rentabiliteit ten goede komen niet worden uitgevoerd. Dit hoewel deze wel goed of belangrijk zouden kunnen zijn voor het bedrijf.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.