Wat is rente?

Rente of spaarrente is een vergoeding welke wordt uitgekeerd over geld dat je uitleent, aan bijvoorbeeld een bank. Ook kan het zijn dat je zelf rente moet betalen over geld dat je leent. In deze situatie is het dus omgedraaid en betaal jij een bedrag een vergoeding.

Waarom rente?

Er zijn 3 verschillende redenen voor het bestaan van rente. Als eerste is het een vergoeding voor het gebruiken van het geld. Dit kan je zien als huur die je betaalt voor een appartement of auto. De tweede reden is dat door inflatie geld minder waard wordt. Door de rente die je krijgt over jouw geld is dit gedeeltelijk gedekt of gecompenseerd. Als laatste zorgt de rente ervoor dat leningen sneller worden terugbetaald. Over de rente kan namelijk ook weer rente worden gerekend als er niet wordt terugbetaald.

Opbouw spaarrente

De opbouw van rente en dan voornamelijk spaarrente gaat op basis van de Euribor. Euribor is de rente die banken onderling gebruiken om geld te lenen. Een bank gebruikt dus vaak het Euribor tarief als basis voor hun rentetarieven. Binnen de Euribor zijn wel verschillende tarieven, afhankelijk van de looptijd. Voor deposito's van 1 jaar wordt dan ook de 1-jarige Euribor gehanteerd.

Wetgeving met betrekking tot rente

In Nederland zijn er verschillende wetten met betrekking tot rente. Een recente en belangrijke is: de Wet op het consumentenkrediet. Deze wet is in het leven geroepen om extreem hoge rentes op leningen tegen te gaan. Deze is als volgt: De kredietvergoeding (rente) is voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld) met een opslag van 12%. Bron: AFM. Dit heeft geen invloed op de spaarrente die je kan ontvangen, dit is puur voor rente op leningen.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.