Wat zijn rentetarieven?

Rentetarieven zijn het percentage aan rente dat je ontvangt over je spaargeld in een bepaalde periode. De rentetarieven verschillen per bank en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de duur dat je het geld beschikbaar stelt. Dit komt veelal terug in deposito spaarrekeningen.

Rentetarieven deposito sparen

Bij deposito spaarrekeningen krijg je in veel gevallen een hoger rentetarief voor een vaste periode. Als voorbeeld: via BinckBank krijg je bij Euram Bank voor een periode van 6 maanden 0,3% als rentetarief. Stel je zet jouw geld voor een periode van 2 jaar vast bij Euram Bank dan krijg je een rentetarief van 0,5%. (Op basis van de stand op 29-8-2018)

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.