Wat is revaluatie?

Revaluatie is de stijging van de wisselkoers van een valuta. Dit wordt gedaan door de centrale bank of overheid. Revaluatie is alleen mogelijk in een systeem met een vaste wisselkoers.

Hoe werkt revaluatie?

Revaluatie is het naar boven aanpassen van een wisselkoers. Dit kan alleen in een systeem met een vaste wisselkoers. Bij een systeem met een vrije wisselkoers wordt de koers namelijk bepaald door vraag en aanbod. Hierbij kan een centrale bank of overheid geen revaluatie toepassen. Revaluatie is dus het verhogen van de waarde van een bepaalde valuta ten opzichte van andere valuta.

Waarom wordt een revaluatie toegepast?

Een revaluatie kan worden toegepast als er sprake is van een handelsoverschot tussen twee landen die beide een andere valuta hanteren. Het land met handelsoverschot kan een revaluatie doorvoeren waardoor het overschot vaak verminderd. Ook kan het andere land een devaluatie doorvoeren. Dit is het tegenovergestelde van een revaluatie.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.