Wat is revisierente?

Revisierente is een heffing van de belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente eerder wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% van de bruto waarde en wordt betaald als compensatie voor het ontvangen belastingvoordeel.

Waarom betaalt u revisierente?

Revisierente wordt betaald als een lijfrenterekening eerder wordt beëindigd dan de einddatum. Dit omdat er een belastingvoordeel is toegekend tijdens het gebruik van de lijfrenterekening. Er zijn wel uitzonderingen: zo geldt dit in 2018 alleen voor lijfrente die meer dan € 4.351 bedraagt.

Wanneer betaalt u revisierente?

U betaalt revisierente als u een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht in één keer opneemt of afkoopt. Het is afhankelijk van de bank waar de lijfrenterekening is afgesloten hoe dit in zijn werk gaat. Het kan zijn dat u zelf een aanslag krijgt van de belastingdienst, maar het is ook mogelijk dat de bank waarbij de lijfrente is beëindigd, dit voor u doet. Bereken hier wat de totale kosten kunnen zijn.

Wanneer betaalt u geen revisierente?


U betaalt geen revisierente over een lijfrente uit het ‘oude regime’. Dit zijn alle lijfrenten die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990 of vanaf 16 oktober 1990 t/m 31 december 1991. Daarnaast kan het ook zijn dat u vrijstelling krijgt bij afkoop langdurige arbeidsongeschiktheid of als de lijfrente minder is dan de € 4.351 in 2018.

Waar moet u nog meer rekening mee houden?

Op het moment dat een lijfrenterekening eerder wordt beëindigd, zal er over het bedrag inkomstenbelasting moeten worden betaald. Afhankelijk van uw inkomen zit dit ergens tussen minimaal 33% tot maximaal 52%. Dit is naast de 20% revisierente die moet worden betaald.

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.