Wat is een risicoladder?

Elk financieel instrument heeft een eigen risiconiveau, dat voor te stellen is op een ladder. Hoe hoger dat instrument op de ladder staat, hoe hoger het risico wanneer je er in belegt (maar ook hoe hoger je mogelijke rendement). Het product dat dus op het bovenste trapje staat, is het meest risicovolle financieel instrument om in te beleggen. Het financieel product dat helemaal onderaan staat, houdt het minste risico in. Let wel, dit is een indicatie. Enige afwijking is mogelijk.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.