Wat is een risicoprofiel?

Een risicoprofiel geeft aan in welke mate een belegger bereid is risico te lopen in relatie met een doel, rendement en de tijd die beschikbaar is.

Hoe wordt uw risicoprofiel bepaald?

Bij BinckBank wordt deze bepaald zodra u een rekening opent. Hierbij krijgt u vragen over uw financiële situatie en afhankelijk van de manier van beleggen, krijgt u vragen over uw risicobereidheid. Als u zelf gaat beleggen dan krijgt u ook een kennistest over de verschillende beleggingsinstrumenten om te informeren welke beleggingsproducten het beste bij uw situatie passen. We raden u aan de uitslag van de kennistest op te volgen zodat u belegt in producten die u goed begrijpt en waarvan u de risico’s kent.

Hoe werkt een risicoprofiel?

Om te beginnen is het risicoprofiel niet voor iedereen het zelfde. Dit heeft namelijk altijd met u als persoon te maken en met hoeveel risico u zich nog fijn voelt. Het kan dus best zijn dat u zich niet druk maakt en dus een offensief profiel hebt, terwijl uw partner zich juist fijner voelt bij een defensief risicoprofiel. Natuurlijk is er altijd een risico, dit is inherent aan beleggen.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.