Wat is een risicoprofiel?

Een risicoprofiel geeft aan in welke mate een belegger bereid is risico te lopen.

Hoe word je risicoprofiel bepaald?

Bij BinckBank wordt deze bepaald zodra je een rekening opent. Hierbij krijg je vragen over jouw financiële situatie en afhankelijk van de manier van beleggen, krijg je vragen over jouw risicobereidheid. Als je zelf gaat beleggen dan zal je ook een kennistest krijgen over de verschillende beleggingsinstrumenten om te informeren welke beleggingsproducten het beste bij jouw situatie passen. We raden je aan de uitslag van de kennistest op te volgen zodat je belegt in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent.

Hoe werkt een risicoprofiel?

Om te beginnen is het risicoprofiel niet voor iedereen het zelfde. Dit heeft namelijk altijd met jou als persoon te maken en met hoeveel risico jij je fijn voelt. Het kan dus best zijn dat jij je bijna niet druk maakt en dus een offensief profiel hebt, hoewel je partner zich juist fijner voelt bij een defensief risicoprofiel. Natuurlijk is er altijd een risico, dit is inherent aan beleggen.

Wat past bij jou?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.