Wat is de S&P 500 index

Standard’s & Poor (S&P) ontwikkelde en berekende in 1926 deze index waarin de aandelen van 500 Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen. De S&P 500 index werkt volgens het sector classificatiesysteem. Tezamen met de Dow Jones Industrial Average index behoort de S&P 500 index tot de meest bekeken beursbarometers ter wereld. Zo behoren futures op de S&P 500 tot de meest verhandelde ter wereld.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.