Wat betekent small cap?

Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie te classificeren. De marktkapitalisatie van een bedrijf is de marktwaarde van zijn uitstaande aandelen. De definitie van 'small cap' kan variëren per broker, maar over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 300 miljoen en € 2 miljard. De aandelen van een bedrijf worden over het algemeen geclassificeerd als large cap, mid cap of small cap.

Begin nu met beleggen!
Start en ontvang € 200 transactietegoed.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.