Wat betekent small cap?

Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie te classificeren. De marktkapitalisatie van een bedrijf is de marktwaarde van zijn uitstaande aandelen. De definitie van 'small cap' kan variëren per broker, maar over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 300 miljoen en € 2 miljard. De aandelen van een bedrijf worden over het algemeen geclassificeerd als large cap, mid cap of small cap.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.