Wat betekent small cap?

Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie te classificeren. De definitie van ‘Small cap’ kan variëren per broker maar over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 300 miljoen en € 2 miljard.

Waarom beleggen in Small caps?

De meest genoemde reden om te beleggen in Small Cap aandelen is dat het nu nog kleine bedrijven zijn die willen groeien. Vaak worden Small cap bedrijven nog geleid door een oprichter of de familie. Ook zijn small cap bedrijven, door de over het algemeen kleinere organisatie, makkelijker bij te sturen of aan te passen waardoor ze sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. Dit zorgt er wel voor dat de volatiliteit van het aandeel groter is en dus potentieel het rendement, maar ook het risico groter is bij small caps. 

Hoe beleggen in small caps?

In Nederland kunt u de small cap aandelen terugvinden op de AScX. Mocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen via beleggingsfondsen of Small Cap ETF's. Onze beleggerstrainer Hans Oudshoorn gaat hier dieper op in met zijn artikel over wereldwijd beleggen in small caps aandelen.


"Small cap"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Dividend bij Small Cap bedrijven


Vaak wordt er door beleggers geïnvesteerd in Small caps voor de potentiële stijging in beurswaarde. Door de groei die deze bedrijven ambineren wordt er vaak gedacht dat er geen dividend zal worden uitgekeerd omdat de winsten worden geïnvesteerd in het bedrijf zelf in plaats van worden uitgekeerd. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Afhankelijk van het aandeel kan er net als bij Mid of Large Cap bedrijven dividend worden uitgekeerd. Natuurlijk is dividend iets wat kan worden uitgekeerd en niet hoeft te worden uitgekeerd.

Liquiditeit bij Small caps


Aandelen die (zeer) veel verhandeld worden zijn meer liquide dan aandelen waarvan er maar weinig op een dag worden gekocht en verkocht. De liquiditeit van Small cap aandelen is over het algemeen klein. Dit heeft op beleggers met een kleine positie in het aandeel niet echt invloed maar als de positie groter wordt kan dit wel belangrijk zijn. Vooral als je afscheid wil nemen van elkaar kan dit invloed hebben op de prijs en waarde van jouw aandelen.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.