Wat is speculeren?

Speculeren is het handelen in effecten in de verwachting om winst te maken door middel van veranderingen in de koers van het effect. Een belegger die speculeert verwacht op korte termijn stijgingen of dalingen in de koers van een effect welke hij of zij niet bezit. Door in te spelen op die wijzigingen, en veranderingen in de aankoop- en verkoopprijs van het effect, hoopt de belegger om met weinig kosten veel winst te maken.

Begin nu met beleggen!
Start en ontvang € 200 transactietegoed.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.