Wat is speculeren?

Speculeren is het handelen in effecten in de verwachting om winst te maken door middel van veranderingen in de koers van het effect. Een belegger die speculeert verwacht op korte termijn stijgingen of dalingen in de koers van een effect welke hij of zij niet bezit. Door in te spelen op die wijzigingen, en veranderingen in de aankoop- en verkoopprijs van het effect, hoopt de belegger om met weinig kosten veel winst te maken.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.