Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.
63% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s bij BinckBank. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Wat is speculeren?

Speculeren is het handelen in effecten in de verwachting om winst te maken door middel van veranderingen in de koers van het effect. Een belegger die speculeert verwacht op korte termijn stijgingen of dalingen in de koers van een effect.

Wat is het verschil tussen beleggen en speculeren?

Tussen beleggen en speculeren zijn meerdere verschillen. Het belangrijkste verschil is dat iemand die wil beleggen zijn kapitaal beschikbaar stelt voor een bedrijf als investering. De belegger wil niet morgen een winst hebben maar investeert voor de lange termijn. Iemand die speculeert wil vaak alleen maar profiteren van een schommeling in de markt. Dit doet hij door óf long óf short te gaan. Eigenlijk alleen met producten die werken met een hefboom waardoor met relatief kleine bedragen veel rendement kan worden behaald. Deze producten zijn natuurlijk ook risicovol. Risico en rendement gaan altijd samen.

Voorbeeld van speculeren


Stel iemand die wilt speculeren heeft € 200 en denkt dat aandeel ABC gaat stijgen. Door een effect te kopen met een hefboom van 20 gaat alles 20 keer zo snel. Als het aandeel 2% stijgt houdt dit in dat de speculant van zijn € 200,- in korte tijd € 280,- maakt door gebruik te maken van de hefboom. Natuurlijk kan dit ook negatief uitpakken. Met een daling van 5% was de speculant in dit voorbeeld zijn volledige inleg kwijt.

Producten die worden gebruikt voor speculeren.    


Dit zijn altijd producten met een hefboom. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld turbo’s, optie's of futures. Allemaal werken ze met een hefboom en zijn ze goed te gebruiken voor een speculant.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.