Wat is een sprinter?

Een sprinter is net als een turbo een hefboominstrument. Als sprinterbelegger koopt u een sprinter long als u denkt dat een aandeel gaat stijgen. Een sprinter short koopt u als u denkt dat een aandeel gaat dalen. Het verschil met het aandeel is dat het relatieve rendement op een sprinter hoger is, omdat er bij een sprinter sprake is van een hefboomwerking. Het maximale verlies bij een sprinter is de investering.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.