Wat is een staatsobligatie?

Een staatsobligatie is een obligatie die wordt uitgegeven door een land of overheid om een gat in de begroting te kunnen dekken.

Wie geven staatsobligaties uit?

Dat is in de meeste gevallen het Ministerie van Financiën. In Nederland is het Agentschap van het Ministerie van Financiën hiervoor verantwoordelijk. Hiermee worden zowel korte als lange termijn begrotingsgaten opgevuld.

Interpretatie staatsobligatie benamingen

Als je op de beurs naar verschillende obligaties kijkt zie je iets zoals: NETHER 2.5% 8/05/29. Dit lees je als volgt, NETHER staat voor het land of een bedrijf. In dit geval staat het voor Nederland. De 2.5% staat voor de rente die wordt uitgekeerd en de 08/05/29 is de afloopdatum van de staatsobligatie.

Hoe werkt de uitgifte van staatsobligaties?

Toonbanksysteem

Hierbij wordt de koers voor uitgifte dagelijks vastgesteld en kunnen beleggers aangeven of en voor hoeveel obligaties ze zich willen inschrijven. Het ministerie kan de uitgiftekoers van de staatsobligatie verhogen als er veel vraag is. Natuurlijk zijn de op dat moment lopende staatsobligaties wel van invloed op de koers. Het ministerie kan op elk gewenst moment stoppen het aanbieden van de staatsobligatie. Hierdoor kan het ministerie inspelen op het sentiment van de beurs.

Tendersysteem

Het tendersysteem werkt op een andere manier. Het ministerie geeft hier namelijk aan tegen welke rente ze willen gaan lenen. Hier kan een belegger zich dan voor inschrijven. Bij de inschrijving geven zij aan voor welk bedrag zij maximaal de staatsobligatie willen aanschaffen. Afhankelijk van de rente zal de prijs van de staatsobligatie stijgen of dalen. Na de inschrijfdatum bekijkt het ministerie wie welke prijs heeft geboden. Vervolgens selecteert het ministerie de hoogte biedingen en keer de staatsobligatie uit.

Uitgiftekoers

Hierbij wordt de staatsobligatie direct op de beurs genoteerd en kan er in worden gehandeld. Dit is een wat risicovollere keuze. Het kan namelijk zijn dat de huidige waarde lager ligt waardoor er minder wordt opgehaald door het ministerie.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.