Wat betekent stemrecht?

Tijdens een bezoek aan een aandeelhoudersvergadering kan je je stem laten horen. Wanneer men aandelen van het desbetreffende bedrijf in bezit heeft is men namelijk ook een beetje eigenaar van het bedrijf, en heeft men als aandeelhouder stemrecht. Het is echter wel zo dat naarmate men meer aandelen van een bedrijf heeft, het stemrecht groter is. Iemand die 10.000 van bedrijf XYZ in bezit heeft, heeft meer te vertellen dan iemand die slechts drie aandelen van bedrijf XYZ bezit.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.