Wat is een stop limit order?

Een stop limit order wordt, nadat het stopniveau is geraakt of overschreden, geactiveerd als een limietorder. Bij dergelijke orders moeten dus twee prijsniveau's worden opgegeven, namelijk het stopniveau en de limiet. Bij een aankooporder ligt de limiet hoger dan het stopniveau, bij een verkooporder ligt de limiet lager dan het stopniveau. Het meegeven van een limiet aan een stoporder is bedoeld om niet teveel te betalen of te weinig te ontvangen als eenmaal het ingestelde stopniveau is geraakt of doorbroken.

Zie ook stop-loss order.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.