Wat is een technische analyse?

Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische koersen om zo het toekomstige koersverloop te voorspellen. Bij Binck kunt u een duidelijke kijk op de steun en weerstand van aandelen en indices krijgen. Daarnaast is het mogelijk om via een technische analyse een trendverwachting op korte, middellange en lange termijn op te stellen.

Zie ook fundamentele analyse.

Waarom de technische analyse?

Een technische analyse geeft antwoord op de vraag: ‘Wanneer moet ik kopen?’. Eén van de uitgangspunten van een technisch analist is dat alle informatie in de koers is verwerkt, ook alle fundamentele factoren. De koers is simpelweg het resultaat van vraag en aanbod. Een technisch analist is dus niet geïnteresseerd in een stijging van de winst van een bedrijf of een renteverlaging door de Europese Centrale Bank. Het enige wat voor een technisch analist telt, is de koers.

Door naar koersgrafieken te kijken of door berekeningen los te laten op historische koersen, probeert een technisch analist het waarschijnlijke koersverloop in kaart te brengen.

Visueel vs. statistisch

Kijken naar grafieken wordt visuele technische analyse genoemd (eerste stroming). Het rekenen met koersen wordt statistische technische analyse genoemd (tweede stroming).

De eerste stroming is subjectief, het verschilt namelijk per belegger wat hij of zij in een grafiek ziet.

De tweede is objectief: elke belegger die een statistische berekening toepast, krijgt dezelfde uitkomst. Naast het uitgangspunt dat alle informatie in de koers is verwerkt, kent technische analyse nog twee basisprincipes. Ten eerste: koersen bewegen in trends, en ten tweede: de geschiedenis herhaalt zich. Vaak hebben beleggers namelijk de neiging om in vergelijkbare situaties hetzelfde te reageren. Hier kan je als belegger heel goed op inspelen. Want als je de trend eerder herkent dan jouw medebelegger, dan kan je geld verdienen.

'The trend is your friend'

Voor wat betreft trends zijn er drie te onderscheiden: een stijgende, een dalende en een zijwaartse trend. Met dat de geschiedenis zich herhaalt, wordt bedoeld dat beleggers vergelijkbare situaties van koerspatronen herkennen en telkens op dezelfde manier reageren. Zo ontstaan terugkerende patronen. Herkennen van deze patronen kan je veel rendement opleveren.

Een korte termijnbelegger die gebruikmaakt van technische analyse kan als criterium hanteren: ‘kopen bij een uitbraak door de weerstand’ of 'verkopen indien de koers door het 25-daags gemiddelde zakt’. Alleen op deze momenten komt de belegger in actie. De koop- en verkoopcriteria van zowel een korte- als lange termijnbelegger bepalen dus niet alleen de transactiemomenten, maar geven ook duidelijkheid en rust.

Technische analyse helpt je dus bij het bepalen van het moment om in actie te komen.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.